Không nghĩ là bị cô em trận lại mình

Không nghĩ là bị cô em trận lại mình. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ nhận ra mùi hôi sau những gì tôi vừa trải qua tại văn phòng với Rick. Tôi thấy mình rất phấn khích khi tưởng tượng anh ấy có thể nhìn thấy âm hộ của tôi. Trong sâu thẳm, tôi đã hy vọng anh ấy sẽ như vậy. Tôi đã bị cháy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình còn sống như vậy. Tôi nóng lòng muốn gặp chồng mình. Anh ta là một thằng khốn thực sự và tôi luôn bị anh ta kích động.