BLB-011 Lần đâu tiên Mao Hamasaki thấy con chim khủng lồ anh da đen